Categories
Дейности Новини

Интегриран урок по религия и компютърно моделиране

На 17 март 2021 г. се проведе интегриран урок по религия и Компютърно моделиране с ученици от IIIа клас на ОУ “Панайот Волов“ – гр. Варна, изучаващи православни християнски ценности и традиции. Дарина Кючукова, учител-богослов от ЦПЛР – ОДК, гр. Варна и Ирина Владимирова, класен ръководител, подготвиха и изнесоха интегриран урок на тема „Благовещение“. Госпожа Кючукова работи в електронна среда от разстояние, а г-жа Владимирова – присъствено.

В първата част на урока учениците се запознаха с християнския празник Благовещение. Акцентът във втората част бе използването на игрови учебни подходи, чрез езика на Scratch – среда за визуално програмиране с блокчета. Учениците използваха знанията си по компютърно моделиране, за да създадат своите герои и избраха подходяща сцена, с която да пресъздадат празника Благовещение.