Прием и национално външно оценяване

Прием и преместване в 5-ти клас

Заповед РД09-277/02.02.2024г за организация по дейностите държавен план прием в V клас

Регламен за прем на ученици от V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна


Представяне на професионалното образование в община Варна „Професии на бъдещето – Варна 2022“

ФБ – тук

Инстаграм – https://www.instagram.com/tsentarzakariernoorientirane/

#Професиинабъдещето #Варна2022 #Кариерноориентиране #ОбразованиеВарна #УчилищаВарна #Приемгимназия

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна – https://cko-varna.bg/?page_id=72