Прием и национално външно оценяване

Прием в 5-ти клас

Представяне на професионалното образование в община Варна „Професии на бъдещето – Варна 2022“

ФБ – https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-2022-103591062260153

Инстаграм – https://www.instagram.com/tsentarzakariernoorientirane/

#Професиинабъдещето #Варна2022 #Кариерноориентиране #ОбразованиеВарна #УчилищаВарна #Приемгимназия

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна – https://cko-varna.bg/?page_id=72