Categories
Проекти

Exchange cards for the European Day of Languages (September 26th)

Краткосрочен проект за Европейския ден на езиците. Всеки екип се запознава с държавите на училищата партньори, с езика на който говорят. Следва изработване , надписване и изпращане на картички. Проектът завършва с изложба на получените от партньорите позравителни картички и представяне на научените думи  на различните европейски езици.