Categories
Проекти

2020 International Year of Plant Health.

 ООН обявява 2020 г. за Международна година на здравословните екосистеми. В края на „Десетилетието на биологичното разнообразие“ Организацията на обединените нации продължава да насърчава здравословните екосистеми като ключ към устойчивото развитие. Целта на проекта ще бъде да се създаде във всяко училище партньор място за биологично разнообразие: градина, кутии за гнездене и др. Обмените между класовете ще позволят да се споделят тези инициативи, да се обменят идеи.