Прием и национално външно оценяване

НВО – 4 клас

Дати за провеждане на НВО-4 клас:

БЕЛ – 27.05.2024 г, от 10.00 часа

Математика – 28.05.2024 г, от 10.00 часа

Модел на НВО-4 клас по БЕЛ

Модел на НВО-4 клас по математика

Скала за приравняване на точките в оценки, получени като резултат от НВО в IV клас