Categories
Проекти

Fun with Games

Нашата цел е да бъдем по-полезни иефективни за учениците. Хайде да стимулираме творчеството и активността, да включим забавлението от играта за постигане на по-добри резултати в урочната ни дейност.

  Материалите, които ще използваме в тези дейности, ще бъдат получени главно от материали за рециклиране, като хартия и пластмаса. В допълнение към дейностите в играта, ще споделим нашата култура, ще представим себе си и нашия град.