Прием и национално външно оценяване

НВО – 7 клас


Представяне на професионалното образование в община Варна „Професии на бъдещето – Варна 2022“

ФБ – https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-2022-103591062260153

Инстаграм – https://www.instagram.com/tsentarzakariernoorientirane/

#Професиинабъдещето #Варна2022 #Кариерноориентиране #ОбразованиеВарна #УчилищаВарна #Приемгимназия

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна – https://cko-varna.bg/?page_id=72


Заповеди на МОН

Заповед РД09-2047-28.08.23- график за учебно време

Заповед РД09-2050-28.08.23 – дати за провеждане на НВО и график на дейностите

Заповед РД09-2048-28.08.23 – дати за провеждане на изпит за проверка на способностите и график на дейностите

Заповед РД09-2025-28.08.23 – график на дейностите по приемане на учениците

Заповед РД09-4331 от 28.12.2023 г. за утвърждаване на ПИС


Архив

2020-2021 учебна година