Прием и национално външно оценяване

НВО – 7 клас


Заповеди на МОН

Заповед РД09-1804-31.08.22- график за учебво време

Заповед РД09-1805-31.08.22 – дати за провеждане на НВО и график на дейностите

Заповед РД09-1806-31.08.22 – дати за провеждане на изпит за проверка на способностите и график на дейностите

Заповед РД09-1808-31.08.22 – график на дейностите по приемане на учениците

Заповед РД09-5109 от 23.12.2021 г. за утвърждаване на ПИС


Архив

2020-2021 учебна година