Categories
Проекти

Save the Earth, save the future – epiSTEMe 4 Earth

Този проект е част от начинанието „epiSTEMEe – Европейско партньорство в STEM образованието „, реализирано по програма Еразъм +.

Идеята и темата за проекта бяха разработени  по време на работната среща в Латвия като част от проекта epSTEMe. Учениците от България, Латвия, Естония и Полша признаха, че защитата на нашата планета от деградация на нейната среда е най-важното предизвикателство пред младото поколение. Те решиха да организират четири международни групи от млади учени от различните училища, които работят по четири аспекта на опазването на околната среда.

а. Научен екип

б. Технологичен екип

в. Инженерен екип

д. Екип по математика

Целите и задачите на всеки екип  бяха разработени и започна тяхната реализация. Комуникацията между участниците се осъществява чрез интернет и инструментите на платформата TwinSpace.