Мисия и визия на училището

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение

Научете повече
Харта на училището

Утвърждаване ОУ „Панайот Волов” като модерно, съвременно , конкурентноспособно училище

Научете повече
История на училището

Училището възниква като начално и се помещава в малка сграда, в съседство с църквата.

Научете повече

140 години – Основно училище „Панайот Волов“

Съвременно, модерно училище, развиващ се културно – образователен център

За училището в кв. Виница, може би не се знае много. Но със своята вече 141 годишна история, то е едно от най-старите варненски училища. Съществувало още преди Освобождението, с преподаване на гръцки, за начало на новото летоброене се счита 1881-ва -годината, в която занятията започват да се водят на български език.

Прекрачвайки прага на училището, първото което прави впечатление, е запазеният му възрожденски дух. Той витае във въздуха, струи от иконата на първоучителите – Свети, Свети Кирил и Методий, пронизва с очите на Волов.

По неповторим начин училищната атмосфера преплита възрожденски дух и съвременна естетика. Тя е израз на светоусещането на екипа от учители и ученици, осъзнаване на мястото, в което работят и учат, като носещо наслада и удоволетворение.

В колорита от багри, хармония и уют, всекидневно се ражда една нова вселена – на човешките отношения и взаимодействия. В хаоса от мисли, настроения и преживявания подрастващи и обучаващи идентифицират себе си, разпознават се, осъществяват духовните си търсения.

Получените през годините награди:

  • Орден „Кирил и Методий“ – I-ва степен
  • Европейска награда „Зелен флаг“ и статут „Екоучилище“
  • Награда „Варна“

Множеството награди и постижения на учениците от извънкласни и извънучилищни конкурси – носят сладкия вкус на признанието.

На всички директори, учители и ученици, работили и учили преди нас, изразявам най-дълбоката си признателност за добрите традиции, които сме наследили!

На колегите и учениците, с които всекидневно съпреживяваме радостта от живота и сътворяваме съвременния образ на училището – моята най-сърдечна благодарност!

На идващите след нас завещавам магията на съзиждането, поддържаща жив човешкия дух!

Йорданка Маринова, Директор