Свободни места

Свободни места за ученици

классвободни места (брой) към 13.07.2023
за учебната 2023/2024
ПГ0
1 клас0
2 клас5
3 клас12
4 клас11
5 клас1
6 клас0
7 клас0
ГЦО 1 клас0
ГЦО 2 клас 5
ГЦО 3 клас 2
ГЦО 4 клас 11

Свободни работни места

Към 13.07.2023 в ОУ „Панайот Волов“ има свободни работни места за следните позиции:

  1. Ръководител на направление ИКТ – документи се приемат до 19.07.2023
  2. Учител по английски език в прогимназиален етап – документи се приемат до 19.07.2023

Извлечения от протоколи от проведени събеседвания