Categories
Проекти

European day of languages 2019

Краткосрочен проект, който показва как учениците в различни училища и страни празнуват Европейския ден на езиците.Всяко училище партньор изпраща картички на партньорите, надписани на английски и на родния език и представя организираните инициативи в училище.Участници – 6а клас.