Categories
Проекти

Knowing me, knowing you

По време на този проект участниците ще имат възможност да обменят с партньорите си своите интереси, занимания, училищни системи и традиции.