Categories
Проекти

eTWINNING

eTwinning е общност на училищата в Европа.

Тя предлага платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.

Дейност eTwinning предлага сътрудничество на европейските училища чрез използване на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като осигурява подкрепа, инструменти и услуги за улеснение на училищата при установяването на кратки или дългосрочни партньорства по всякакви учебни предмети.

Порталът eTwinning (www.etwinning.net) е основната точка на срещи и работа по дейността. Достъпен на 26 езика, днес порталът eTwinning има регистрирани над 230 277 индивидуални членове и над 5462 проекта* между две или повече училища от Европа. Порталът осигурява онлайн инструменти за учителите, които им помагат да си намерят партньори, да стартират проект, да споделят идеи, да обменят добри практики и да започнат съвместна работа веднага, използвайки разнообразните специализирани инструменти, достъпни в платформата.

Стартиран през 2005 година като основна дейност на Програмата на Европейската комисия еLearning, eTwinning окончателно беше интегриран към Еразъм+, програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт от 2014 година. Централно звено за координация на дейността се ръководи от Европейската училищна мрежа (European Schoolnet), международно звено за сътрудничество на 31 европейски Министерства на образованието, което разработва обучения за училища, учители и ученици от цяла Европа. eTwinning се подкрепя на национално ниво от 37 Национални звена за координация.

Проекти 2019 -2020 година: