Categories
Проекти

eTwinning училище 2020 -2021

Със Знака „eTwinning училище“ eTwinning оценява и награждава участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на цялото училище, където екипи от учители и училищни ръководители работят заедно.

Получаването на статус „eTwinning училище“ представлява път за развитие с елементи, които могат да бъдат оценени обективно. Това не е състезание, а по-скоро напредък от едно ниво към следващото.

Мисията на eTwinning е пътеводна звезда за всички eTwinning училища.

Какви са ползите?

eTwinning училищата:

Наградените училищни служители и директори ще бъдат насърчени да се включат в специализирани програми за професионално развитие и могат да бъдат част от eTwinning група, за да споделят добри практики, да си сътрудничат и да посещават конкретни онлайн събития.