Categories
Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Честита Нова година, уважаеми ученици, родители и колеги,

Обучението на учениците от І до ІV клас и децата от ПГ започва присъствено от утре – 04.01.2021

Обучението на учениците от V до VІІ клас продължава да се провежда в електронна среда от разстояние от педагогическите специалисти по учебните предмети от УУП за съответната паралелка, чрез използване на платформа G-suite, в Google Classroom чрез конферентни връзки.

Обучението се провежда по утвърдено седмично разписание за първия срок

Обучението е синхронно, като за всеки час се извършва проверка за присъствията на учениците в часа и се отбелязват отсъствията на неприсъстващите ученици в електронния дневник Школо.