Categories
Проекти

проект ,,epiSTEMe – Европейско партньорство в STEM образованието“

,, epiSTEMe – Европейско партньорство в STEM образованието“

Програма Еразъм+

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики /КД 2/ , Училищно образование

   EPISTEME е древногръцки философски термин и означава знание, наука или познание. Също така е съкращение на английското наименование на нашия проект „Европейско партньорство в STEM образованиетo“.

   Основната цел на проекта е да се разработят иновативни методи за обучение и учене.Те ще направят математическото-екологично и техническо образование (STEM) по-привлекателно за учениците, ще помогнат да се развие любопитството на младите хора, изобретателността им, критичната им способност за мислене, творчество, способност за работа в група. Международният характер на проекта ще допринесе за подобряване на езиковите умения, повишаване знанията за страните партньори и подобряване на социалната и междуличностна компетентност.