Categories
Проекти

ПРОЕКТ ,,125 ГОДИНИ ОУ ,,ПАНАЙОТ ВОЛОВ’’- УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОЕКТ ,,125 ГОДИНИ ОУ ,,ПАНАЙОТ ВОЛОВ’’- УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

Проекта ,,Екологичното образование в началните училища в България” е финансиран по Програма МАТРА на Министерството на Външните работи на Кралство Холандия. Целта на проекта е оптимизиране на училищната среда, създаване на устойчиви модели на общуване на децата с природата и обогатяване на представите на учениците за заобикалящата природа и опазване на околната среда. Работата по проекта обхваща ученици от начален етап и   клуб ,,Екология”. Дейностите по проекта са забавни и  полезни за децата. Проведени са   уроци на екологична, посещения в
ПП ,,Златни пясъци”, екскурзия из природните паркове на България, видеолектории, работа с природни материали, изработване на предмети от отпадъчни продукти. За подобряване на естетичната среда в училище е изградена ,,Класна стая на открито” в задната част на училищния двор.
За представяне на дейността  по проекта са организирани изложби на рисунки и сувенири, мултимедиен продукт, включващ примерни разработки от проведените  занятия  и диплянка със снимков материал.