Categories
Проекти

ПРОЕКТ ,,УЧИЛИЩЕ СРЕД ПРИРОДАТА“

Екологичното образование е политика на ОУ „Панайот Волов” и област, в която училището има традиции и постижения. От 2005 г. е със статут на европейско Еко-училище и носител на Зелен флаг. С разнообразни дейности и образователни програми  девет години ученици и учители успешно защитават престижната награда.

          Проектът  „Училище сред природата”   се разработва за  да повиши съзнанието за околната среда на учениците и на обществеността в квартала, както и да затвърди и продължи положеното през годините /чрез различните екологични проекти, дейности и инициативи/ ново съзнание за отговорности. Изострянето на чувствителността и съпричастността към проблемите на екологията педагогическият екип осъзнава като част от отговорността на учителя за бъдещето. В този смисъл  проектът е не само поредна стъпка за утвърждаване на екологично мислене и поведение, той е мотивиран израз на разбирането ни, че модерно образование се осъществява в екологична образователна среда. Проектът  ще даде възможност да се подобрят условията на  училищната среда за пълноценно осъществяване на екополитиките  на училището.