Categories
Проекти

ПРОЕКТ ,,УСПЕХ

Проект BG 051РО001 – 4.2.05
„Да направим училището привлекателно за младите хора“

Съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.

http://uspeh.mon.bg/