Categories
Проекти

ПРОЕКТ ,,ДА СМЕ ЗДРАВИ , ЗАВИСИ ОТ НАС-ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ’’

Проектът е  финансиран от Дирекция ,, Младежки дейности и спорт” на Община Варна. Целта на проекта е популяризиране на екологичното образование и здравословен начин на живот.  Проведените по проекта дейности, образователни екскурзии и екоакции са възможност за доближаване на децата до природата.

Дейностите по проекта  са обединени в няколко групи:  ,, За природата се учи сред природата” , ,, Здравословно хранене и здравословен начин на живот’’ и ,,Формиране на общочовешки добродетели”, ,,Зелено училище”. Съвместните усилия на училищното настоятелство и педагогическия колектив на училището,  допринасят за изграждане на устойчиви модели на поведение, формиране на умения за опазване и възобновяване на естествената на околната среда .