Categories
Проекти

ПРОЕКТ ,,ДА СЕ ХРАНИМ РАЗУМНО“ 2017 – 2018

Целта на проекта е да помогне на децата и учениците да разберат връзката между своите хранителни навици и глобалните предизвикателства пред бъдещото поколение, да насъчават устойчивия начин на живот с грижа за заобикалящия ни свят.