Categories
Новини

ПРОЕКТ ,,ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО“/ PROJECT `LET`S PLAY TOGETHER’

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ 

,, ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО”
програма Коменски – Многостранни училищни партньорства


Програма ,,Коменски” подпомага създаване на партньорства между училища от различни европейски страни, насърчава уменията  за съвместна дейност между ученици и учители представящи  различни културни европейски модели.
 Проектът е фокусиран върху учениците и учителите от европейските училища. Той е насочен към историята, традициите, обичаите и културата на Полша, Турция, Румъния и България. Широкият тематичен обхват, пречупен през възрастовите особености на целевите групи и съвременните образователни методики, естествено  се съчетават с природната детска необходимост от игра.
      Целта е интеграция на учениците чрез актуални, съвместни, динамични игри, които, като средство за общуване, стимулират творческото мислене и изява (танци, песни, пословици, поговорки). Образователните игри, са възрастово съобразени, съответстват на потребностите, интересите, уменията и талантите на всяко дете и  предоставят възможности, както за забавление, така и за работа в екип. Учениците  имат шанс да обогатят познанията си за Европа, чрез изучаване на особеностите на националните култури на страните-партнъори. Учителите  получават възможност за международен обмен на положителни и резултатни педагогически практики.
                  Творческите и личните контакти между партньорите  се осъществяват чрез интернет и размяна на визити. Учениците, със съдействието на своите учители, подготвят обширни мултимедийни презентации, отразяващи различни етапи и дейности от реализацията на проекта, които се  предоставят на всички партньори, чрез създаване на обща интернет-страница.
          Като резултат от цялостната дейност по проекта ще бъде създаден общ продукт на партньорите – сборник с игри, представени чрез музика, видео и текст, под надслов Евроигри. Работата по проекта разширява и насърчава европейското сътрудничество, развитието на езиковите умения и преодоляване на културните различия, чрез използване на информационни и комуникационни технологии.