Categories
Проекти

ПРОЕКТ ,,ГОЛЕМИЯТ ЛОВ НА РАСТЕНИЯ“ 2016- 2017 ГОДИНА

Дейности  по Проект „Големият лов на растения“

на учениците от ОУ „Панайто Волов”, гр. Варна

При изпълнение на задачата „Групиране и покълване”, разглеждайки семената (събрани от класа)  и картинките на семена, учениците се запознаха с удивителното разнообразие от форми, големина и цветове. Бяха коментирани  условията, от които едно семе  се нуждае, за да покълне и да започне да расте. Бяха направени опити с две еднакви групи семена, като  променяхме единствено условията, които тествахме. Като използваха за хранителна среда книжни салфетки учениците  наблюдаваха непосредствено покълването.  С част от семената децата проявиха истинско творчество като изработиха красиви инкрустации от семена и отпадъчни материали.

Занятието „Мрежа на живота” беше изключително интересно и забавно за учениците.  Използвайки подхода „учи чрез действие” те  разбраха как елементите в една природна екосистема са свързани помежду си и си влияят един на друг. Видяха нагледно и последствията от човешките действия върху биоразнообразието на една екосистема. Учениците се превърнаха в едни истински малки застъпници на опазването на природата.

Проектът ,,Големият лов на растения“ се управлява в България и достига до вас благодарение на Българско Движение ,,Син флаг“.

#thegreatplanthunt, #ToyotaEurope, #EcoSchools, #БългарскоДвижениеСинФлаг