Categories
Дейности

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ,,ХУМАНИЗЪМ И ПРАГМАТИЗЪМ

 IX  Национална конференция 
Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век      28-30. 09.2009г.

,,Ян Амос Коменски и съвременното образование”

Тема на доклада: Идеите на Коменски –осъществени в международните партньорства
 изготвили:   Ивелина Енчева и  Гина Иванова