Categories
Дейности

КЛУБ НА ДОБРОВОЛЕЦА

Доброволчеството, широко разпространено в Европа, придобива все повече популярност и в България. Традиционно понятието „доброволна дейност“ или „доброволец“ се свързва със свободното и безвъзмездното предоставяне на услуги и труд. Доброволният труд обучава и мотивира младите хора, като им предлага възможности, които им помагат да дадат най-доброто от своите способности и да развиват своите умения, в полза на себе си и на обществото. Предоставяйки информация, обучавайки младите хора на редица умения, предавайки ценен опит, доброволният труд окуражава младите хора да изявяват себе си и да постигат резултати, които засягат техния собствен живот, както и живота на другите и общността.