Categories
Проекти

ЕКОУЧИЛИЩЕ

На 03.11.2005г. училището   бе удостоено със ,,Зелен флаг” и получава статута

,,Екоучилище’. Авторитетна награда е резултат от дългогодишна и пълноценна работа в часовете по  СИП Екология. Възнаградени са усилията на ученици и учители за формиране на умения и навици за опазване на околната среда, за подобряване на житейските нагласи и стилът на поведение у децата. Участието в програмата дава възможност за осъществяване на контакти с неправителствени организации, работещи по екологични проблеми, местни власти, международен обмен на идеи и работа в партньорство с учебни заведения в чужбина.