Categories
Новини

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическият персонал

МОН открива гореща телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза свързана с COVID -19.
Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии: 0882078085 и 0882314686 от понеделник до петък от 8:30 – 11:30 и 12:30 – 16:30.