Categories
Дейности

ГОРД СЪМ, ЧЕ СЪМ ВОЛОВЕЦ

Във връзка с традиционното отбелязване на  1ноември –  Ден на Народните будители в ОУ „Панайот Волов“ се организира и проведе конкурс за изработка на табло на тема „Горд съм, че съм Воловец“. Учениците се включиха с ентусиазъм като използваха различни техники и материали. Всяко табло бе пропито с родолюбие и патриотизъм.

Конкурсът допринесе за изграждане на творческа инициативност и създаване на чувство на принадлежност и гордост у учениците на ОУ „Панайот Волов“.