Categories
Дейности

ВТОРИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА ,,МЛАДИ ТАЛАНТИ“

Популяризиране на млади таланти в областта на българското народно-песенно и танцово творчество и запазване и обогатяване на българската култура.