За нас

История на училището

  Началото…

                  Историческите  данни свидетелстват, че във Виница /някогашното  село Кестрич/ училище съществува още от преди Освобождението, с преподаване на гръцки език.
                 Знаменателна е 1881 г.   Учителят Димитър поп Иванов – Громов започва да учи децата на чист български език.
                 Училището възниква като начално и се помещава в малка сграда, в съседство с църквата.

                 През годините…
 
                Първата жена – учителка е Катина Константинова , учителствала през учебната 1891/1892 г.
                  През 1892 г е построена нова сграда с доброволния труд на местни майстори и дарения на населението.За главен учител е назначен Атанас Шинев, учителствал тук цели 18 години. Разгръща широка обещественополезна дейност. Слага в ред училищната документация. Прави първи опити да изследва развитието на учебното дело в селото.
                 Към 1910 г. училището е добре подредено за времето си. Разполага с училищна библиотека .Всяка година се отделят по 100 лева за закупуване и подвързване на книги . Учителите са много добре подготвени.    
                  Със заповед 1338 от 13.10.1926 г на МНП в училището се  разкрива първи прогимназиален клас. Първата редовна прогимназиална учителка е Стефана Димитрова поп Ефтимова от Враца.  Един от най-прогресивните учители по това време е Панайот Василев, учител с възрожденски дух и силна любов към учителската професия. Под негово ръководство се основава  местното  читалище.
                 През 1930 г училището приема за свой патрон името на цар Брис ІІІ. Царят лично посещава училището и изразява задоволството си от добрата му хигиена и уредба .
                 След 1944 г се развива пълно основно училище , създават се условия всички подлежащи на обучение деца  да завършват основно образование.
                 През 1946 г училището приема за свой патрон името на великия ревлюцинер Христо Ботев.
                 В годините 1960 -1962 се построява нова училищна сграда, в която училището се помещава и до днес.
                  През 1977 г Виница става квартал на град Варна. Училището  приема името на Стоян Добрев  – Странджата .
                  През 1981г , когато се отбелязва 100 годишен юбилей , училището е удостоено  с орден “Кирил и Методий” –   І –ва степен.
                  
                  Последните  години…

                  С решение № 312-3 -11 от заседание на ИК на ОбНС – Варна
  от 15.05.1991 г. училището приема за свой патрон Панайот Волов, чието име носи и днес.
                 През последните години значително се обогатява материалната база. Преминава се на кабинетна система на обучение. Разгръща се широка извънкласна дейност.
              През учебната 2000/2001 г се разкрива паралелка за ранно чуждоезиково обучение по немски език.
                С богата и разнобразна програма – тематични вечери, викторини, весела спартакиада, състезания, изложби и др. се отбелязва 120-та годишнина на училището.
                Оборудван е  медицински кабинет.
                 Предприемат се дейности за облагородяване на училищния двор.
          През учебната 2002/2003 г училището участва в междунроден проект, съвместно с Латвия и Турция на тема:  “Билки и подправки за всеки вкус, отглеждани и експериментирани в цял свят. Видове алтернативна медицина. Хомеопатия.” Проектът е удостоен с осмо място от 64 участващи отбора.  
          Същата година ученици от VІ клас, под ръководството на г-жа Ив.Енчева работят по проект на ОЦОСУР  “Спести колкото можеш” за което училището е удостоено със специална  грамота.
          На 25.03.2004 г / Благовещение/ е отслужен тържествен водосвет на училището. Ученици засаждат три ябълкови дръвчета в училищния двор. Инициативата се превръща в традиция.
          През септември 2005 г отваря врати и започва да функционира нов компютърен кабинет. Ученици от І до VІ клас изучават  информационни технологии.
            През октомври 2005 г на международна научнопрактическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век  ” г-жа Сл.Христова, учител по история , споделя своя педагогически опит от дългогодишната  работа с учениците в клуб “Етнография”.   
            През 2005 г. училището се включва в международната програма “Екоучилища” .
            За постигнати резултати в екологичното образование на 3.11.2005 г. ОУ “П.Волов”  е удостено с престижната европейска награда “Зелен флаг” и получава статута “Екоучилище” .
            През 2005/2006 г се въвежда извънкласна форма на обучение, в която  учениците имат възможност  да изучават традиционните християнски ценности.
През м. декември 2005 г учениците отбелязват християнския празник  Рождество Христово засаждайки три вечнозелени дръвчета в църковния двор.       
           Дейността през цялата учебна 2005/2006 г е посветена на  125 годишния юбилей
на училището. С вяра и надежда  учители и ученици творят достойното си присъствие в делника на своето време.