Categories
Дейности Новини

“Храмът в моя роден град”

Учениците от IIIa клас създадоха електронна книга “Храмът в моя роден град”, която ще бъде издадена и в хартиен вариант. Класен ръководител на IIIa е госпожа Ирина Владимирова. По книгата учениците работиха съвместно с г-жа Дарина Кючукова – учител в ОДК Варна.