Categories
Дейности Иновативно училище Проекти

Форум за обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“

На 13.05.2022г. се състоя форум за обмен на добри практики между иновативни и неиновативни училища в гр. Габрово. Учениците от иновативна паралелка “Дизайн и креативност” представиха реализираните от тях дейности по НП “Иновации в действие” в специално изработена интерактивна класна стая.