Categories
Дейности Иновативно училище Проекти

Форум за обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“

На 29.04.2022г. ОУ „Панайот Волов“ – Варна бе домакин на форум за обмен на добри практики между иновативни и неиновативни училища по НП „Иновации в действие“. Гости по мобилността бяха ЧОУ „Образователни технологии“- София, ОУ „Христо Ботев“- Габрово, СУ „Христо Ботев“ – с. Ветрино, Адриана Петрова – Главен експерт училища, Дирекция образование и младежки дейности“ – Община Варна, Александрина Величкова – Директор на ОУ „Капитан Петко войвода“ – Варна, Соня Стоянова – Директор на ОУ „Черноризец Храбър“ – Варна, Даниела Панова – Пенкова – ЗДУД – ОУ „Черноризец Храбър“- Варна, представители на Обществения съвет на ОУ „Панайот Волов“- Варна и родители.

По време на събитието бяха представени всички реализирани дейности на иновативната паралелка „Дизайн и креативност“ и беше проведен интегриран открит урок на тема „Варна и най-старото злато в света“. Екипът на ОУ „Панайот Волов“ получи висока оценка за работата си от гостите на форума.