Categories
Дейности Новини

Срещи с родителите

Уважаеми родители,

Преди началото на учебната 2021/2022 година, ще се проведат срещи с родителите, както следва:

08.09.2021 – 4а, 4б, 4в от 18:00 часа, онлайн във виртуалните класни стаи в classroom

08.09.2021 – 3в от 17:30 часа, онлайн във виртуалните класни стаи в classroom

09.09.2021 – ПГ от 17:00 часа, присъствено в сградата на подготвителната група

09.09.2021 – 2а от 17:30 часа, присъствено в стая 202

09.09.2021 – 2б от 17:30 часа, присъствено в стая 203

09.09.2021 – 2в от 17:30 часа, присъствено в сградата на подготвителните групи, стая 1

09.09.2021 – 3а, 3б от 17:30 часа, онлайн във виртуалните класни стаи в classroom

10.09.2021 – 5а, 5б от 17:30 часа, присъствено в стаи 206 и 207

10.09.2021 – 6а, 6б, 7а, 7б от 17:30 часа, онлайн във виртуалните класни стаи в classroom