Categories
Дейности Проекти

Проект „Големият лов на растения“ 2022 – 2023 г.

Осъществени дейности по проект „Големият лов на растения“ – ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна 2022 – 2023 г.

За седма поредна година ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна се включи в проекта „Големият лов на растения“, който се фокусира върху биологичното разнообразие с особен акцент върху растенията и свързаните с тях видове.

През 2022 – 2023 учебна година учениците от Iв клас засадиха билки за класната стая и научиха много за ползите от тях.  Учениците от IIв клас предварително проучиха от различни източници начините за засаждане и отглеждане на растения чрез луковици и изпълниха проект „Градинка на прозореца“, с което класната стая още по-уютна. В продължение на месеци децата наблюдаваха развитието на растенията и записваха важните дати (засаждане, поникване, първо листо, първи цвят) в специални карти. Учениците от IVб клас направиха интересен домашен експеримент за дишането на растенията във водата и различни проекти за животни и растения. А учениците от ПГ, Iв, IIв и III a клас засадиха различни растения и цветя, с което обогатиха биоразнообразието в училищния двор.

От 20 октомври – 7 ноември 2022 г. и от 18 до 28 април 2023 г. учениците за поредна година се включиха в Световната кампания на екоучилища „Глобални дни за действие 2022“ и „Глобални дни за действие 2023“.

Проектът „Големият лов на растения“, насочен към Биоразнообразието, се представлява в България и достига до нас благодарение на Българско Движение „Син флаг“.

#thegreatplanthunt, #TGPH, #FEE, #ToyotaEurope, #БългарскоДвижениеСинФлаг

Проект „Големият лов на растения“ ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна, 2022-2023 г.