Квалификация

Тема на обучениетоМясто на провежданеПериод на провежданеОбучаваща организацияБрой участиници
Ефективно управление на времето в съвременното училище/детска градина. Тайм мениджмънт на директора/учителя, на класа/групата, на личното време. Обучение в меки умения и компетентности на 21 век.ОУ „Панайот Волов“ – Варна03.12.2022
от 10.00 часа
Център Щастие ЕООД, гр. Благоевград,34