Categories
Иновативно училище

Интегриран урок „Манастирите в България“ съвместно с ЦПЛР – ОДК Варна

Учениците от иновативна паралелка “Дизайн и креативност”, участници и в школа “Православни християнски ценности и традиции” към ЦПЛР – ОДК Варна по време на интегрирания урок представиха изработените от тях електронни книги за Рилски манастир „Свети Иван Рилски“, Бачковски манастир “Успение Богородично”, Троянски манастир “Успение Богородично” и Манастир “Св. св. Константин и Елена”. В книгите се съдържа информация на български и английски език за манастирите и са представени рисунки, изработени в часовете по Визуални изкуства и Графичен дизайн