Categories
Новини Съобщения

Запознаване с оценените писмени работи от НВО ІV клас

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че можете да се запознаете с писмените работи от изпитите от НВО в края на ІV клас по БЕЛ и по математика.

Дати: 11.06.2024 до 12.06.2024 г.

Работно време: 08.00 до 16.30 часа

Място: VІІ СУ „Найден Геров“, гр. Варна, ул. Царевец №1, каб. № 101

ОРГАНИЗАЦИЯ:

  1. Запознаването с оценената писмена работа от НВО по БЕЛ и по математика в ІV клас се осъществява в присъствието на ученик, негов родител или настойник и експерт от регионалната комисия за проверка и оценка на НВО ІV клас.
  2. Ученикът се легитимира с ученическа лична карта и служебна бележка, а родителят – лична карта (която не се задържа от комисията).
  3. Не се разрешава изнасяне, снимане или преписване на изпитната работа и на рецензиите/бележките на оценителите.