Достъп до информация

Административен регистър

В ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодството, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

Адрес: Варна 9022, ул. Св. Димитър Солунски 4

Електронен адрес: info@oupvolov.com

Лице за контакт:

Евгени Николов – ЗДАСД
тел. 0895646477
e-mail: e.n.nikolov@oupvolov.com

Пенка Иванова – СЧР
тел. 0895646477
e-mail: p.d.ivanova@oupvolov.com