Categories
Новини

График за обучение в дните на тестване на учениците

Уважаеми родители,

От 11.11.2021 (четвъртък), учениците от I до IV клас, чиито родители са дали съгласието си децата им да бъдат тествани за COVID-19два пъти седмично се завръщат в класните стаи.

Учениците следва да са на училище до 7:45 в дните на тестване (обикновено понеделник и четвъртък).

В дните на тестване, учениците ще се обучават по следното седмично разписание:

понеделник
ІаІбІвІІаІІІаІІІбІVв
1тестванетестванетестванетестванетестванетестванетестване
2Български език и литератураБългарски език и литератураФизическо възпитание и спортАнглийски езикБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
3Физическо възпитание и спортБългарски език и литератураБългарски език и литератураМатематикаМатематикаМатематикаАнглийски език
4МатематикаМатематикаБългарски език и литератураОколен святФизическо възпитание и спортАнглийски езикМатематика
5Български език и литератураФизическо възпитание и спортМатематикаТехнологии и предприемачествоАнглийски езикФизическо възпитание и спортЧовекът и природата
6Български език и литератураБългарски език и литератураЧовекът и природатаМузика
7Български език и литератураБългарски език и литература
четвъртък
ІаІбІвІІаІІІаІІІбІVв
1тестванетестванетестванетестванетестванетестванетестване
2МатематикаБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураМатематика
3РодинознаниеФизическо възпитание и спортМатематикаМатематикаФизическо възпитание и спортМатематикаИзобразително изкуство
4Технологии и предприемачествоМатематикаИзобразително изкуствоИзобразително изкуствоМатематикаЧовекът и обществотоЧовекът и природата
5Български език и литератураМузикаИзобразително изкуствоБългарски език и литератураАнглийски езикКомпютърно моделиранеФизическо възпитание и спорт
6Български език и литератураБългарски език и литератураЧовекът и обществотоМузикаБългарски език и литература
7Български език и литератураБългарски език и литература

Запознайте се със Заповед № РД-01-911/ 8.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.