Categories
Новини Съобщения

Активиране на училищните профили

ОУ „Панайот Волов“ – Варна използва облачната платформа Google Workspace for Education, активирана към домейна на училището. Инструментите на платформата се използват от учениците за целите на ОРЕС, както и за комуникация с екипа на ОУ „П. Волов“.

На всеки ученик е създаден профил към Google Workspace, който ще получите от класните ръководители.

За да активирате профила си, можете да изгледате краткото видео:

https://youtu.be/FNKELTXqBd8