Categories
Новини Съобщения

Професии на бъдещето – Варна 2022

Уважаеми родители,

Държавният план прием в V клас за профилираните гимназии с профил „Математически“ и в VІІІ клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2022-2023 година, е утвърден със заповед №РД06-419/29.04.2022 г.

В тази връзка, Община Варна чрез дирекция „Образование и младежки дейности“ съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране, гр. Варна стартира кампания „Професии на бъдещето – Варна 2022“.

Основните канали, чрез които можете да се информирате за дейностите на кампанията са:

Фейсбук

Инстаграм

Сайт на ЦПЛР-ЦКО-Варна

#Професиинабъдещето #Варна2022 #Кариерноориентиране #ОбразованиеВарна #УчилищаВарна #Приемгимназия