ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛНИТЕ КООРДИНАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ”

https://ec.europa.eu/epale/bg