ВТОРИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА ,,МЛАДИ ТАЛАНТИ''

  Популяризиране на млади таланти в областта на българското народно-песенно и танцово творчество и запазване и обогатяване на българската култура.