ПРОЕКТ ,,УСПЕХ

 

 

 

 

Проект BG 051РО001 – 4.2.05
"Да направим училището привлекателно за младите хора"

Съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.

 

 

http://uspeh.mon.bg/


Допълнителни файлове