АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

ОУ "Панайот Волов" - гр. Варна

Анкетно проучване за родители Анкетата ще е активна до 00.00 часа на 04.11.2018 година

Училищно униформено облекло, отличителни знаци – авторитет, ценност и традиция за българските деца. "За" и "против" училищното униформено облекло и отличителни знаци.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZo15SJRNY1EFwuWTQLH5N1CeA-ncZSTnA-f6XuWI5LU7TQ/viewform?c=0&w=1