ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС 2014 г.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО

,,КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА''

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

,,С ПЕСНИТЕ И ТАНЦИТЕ НА ТРАКИЯ''