ОБЩИНСКИ КОНКУРС ,,СВЕТЛИНАТА И СВЕТЛИННОБАЗИРАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Конкурсът е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към физиката, астрономията и астрономическите наблюдения. Категорията ,,Рисунка и макет" има за цел да даде възможност на учениците да почувстват и представят красотата на светлината в Космоса и в ежедневието ни, вълнуващия процес на изследване и усвояване на космическото пространство.