Организация на дейностите по приема на ученици по държавен план-прием в 5 клас в профилираните гимназии с профил ,,Математически" и профил ,,Природни науки" за учебната 2019/2020 година

    

 


Допълнителни файлове