ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

https://dg.is-vn.bg/


ГРАФИК на дейностите за прием в подготвителни групи в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2020-2021 година


https://dg.is-vn.bg/garden/article/Nw==


Допълнителни файлове